Václav Choděra

Václav Choděra

Výrobní ředitel

 

Všichni kolegové jistě zaznamenali změnu struktury ve výrobním úseku. Sloučili jsme pražské oddělení GDTP, a Technické redakce Praha a Vyšehrad. Nově vzniklo jedno oddělení, které nese název TR GDTP Praha.

Jaké důvody nás vedly ke sloučení technických redakcí a GDTP studia? Na naše zvídavé otázky odpovídali ti nejpovolanější, Václav Choděra a Nataša Vaňková.

Jak to bylo dříve

Hierarchie byla dříve nastavená následovně: výrobní ředitel měl pod sebou grafické studio DTP a výrobní oddělení, pod které spadala zároveň technická redakce. Moc jsme nebrali v potaz vytíženost kolegů. To vedlo k částečné autonomii v rámci technické redakce. Jednotliví členové preferovali určitá nakladatelství před druhými, což bylo kontraproduktivní.

„Když jsem nastoupil do AM, tak jsem přišel do prostředí, kde byla spousta autonomních jednotek, které byly zvyklé spolupracovat spolu, a ne s ostatními. Já se v tom snažím udělat synergii, aby vše fungovalo jako jeden celek, nikoli jako spousta drobných samostatných celků. V tom vidím svou úlohu,“ vysvětluje Václav Choděra.

Co nás vedlo ke změně

Za posledního půl roku se ve výrobním oddělení mnohé změnilo. Covidová situace nám bohužel spoustu věcí znepříjemnila, takže se oproti původním plánům vše protáhlo.

Nejdůležitějším důvodem pro změnu bylo zjednodušení veškerých procesů. Před tím, než jsme začali ze strategických důvodů akvírovat jiné značky, byl Albatros pouze Albatrosem. Jakmile k nám přišly další redakce, přinesly si s sebou svůj způsob práce.

V AM tudíž vznikla spousta jednotek, které dělaly různé věci odlišně. Ať už jde např. o formáty tisku či ekonomiku výroby, téměř každá redakce měla nastavené jiné procesy. Prvotním úkolem výrobního ředitele bylo sjednocení výrobních procesů do jednoho mustru.

Mj. jsem oslovil zahraniční tiskařské dodavatele, aby se v tom našem rybníčku, který byl už dlouho tak nějak pořád stejný, objevily nějaké nové dravé rybičky a ty staré rybičky se jich začaly trošku bát a být opatrnější,“ uvádí Václav.

V AM pracuje přes 300 lidí a všichni musí spolupracovat jako jeden tým. Problém je, když z výše uvedených důvodů dodržuje každý jiné pracovní postupy. Sazeči dostanou od technických redaktorů několik sazeb naráz a od každého redaktora jiné pokyny, což zbytečně vede ke konfliktním situacím.

Jakákoliv kvalita i množství dané práce se samozřejmě vykonává daleko snáz a rychleji v okamžiku, kdy jsou postupy pravidelné a automatizované. Tím pádem toho můžeme zvládnout víc.

Práce technického redaktora je po odborné stránce příbuzná práci grafika nebo DTP operátora. I vzhledem ke zkušenostem a odbornosti Nataši Vaňkové jsme se rozhodli sloučit tato oddělení v jedno pod jejím vedením. Slibujeme si od toho zvýšení spolupráce a produktivity.

Odbornost kolegů v úseku je na nejvyšší úrovni. Jsou také hodně obětaví, když je potřeba, pracují o víkendech, třeba i někde z chalupy. Doufáme, že tuto změnu chápou a že v ní, stejně jako my, vidí příležitost, jak dělat práci efektivněji.

Jsme si jistí, že jde o správný krok,“ tvrdí Václav.

Co znamená reorganizace pro ostatní zaměstnance

Pro ostatní zaměstnance se nic nemění. Ani pro kolegy z DTP studia a výrobního oddělení. Pouze Nataša bude mít více zodpovědnosti a více práce. Techničtí redaktoři budou pod větším dozorem. Implementovali jsme software jménem IZIO, což je zakázkový informační systém, který hlídá vytíženost, fronty zakázek, registruje množství práce vykonané na zakázce atd.

Budeme přesně vědět, kdo je v daném okamžiku vytížen na 100 % a kdo má prostor věnovat se dalším zakázkám. Budeme mít naprosto jasnou představu, kolik nás kniha bude stát, což jistě ocení finanční oddělení. Jednoduše zjistíme počet normohodin, kolik času na ní stráví grafici, sazeči či techničtí redaktoři.

Nataša Vaňková

Nataša Vaňková

Vedoucí TR GDTP Praha

Co všechno zajišťuje technická redakce

Bez technické redakce bychom nemohli fungovat. Jde o jeden ze zásadních článků řetězce výroby knihy. Na technických redaktorech je, aby knihu připravili v úzké spolupráci s grafiky a sazeči do takové finální podoby, jaká bude na knižních pultech. Dle technologických specifik jednotlivých tiskáren ji kolegové převádí do tiskových podkladů a ty musí technický redaktor zkontrolovat.

Nebýt technických redaktorů, sazečů či grafiků, tak žádné knížky nevychází.

Všechna tato oddělení jsou nedílnou součástí celého procesu. Ať už byla knížka zpracovávána v zahraničí, nebo doma, ať ji sázel externí či interní pracovník, ať už se jedná o zbrusu novou knížku či knížku již dříve napsanou, vždycky musí projít technickou redakcí předtím, než jde do tiskárny.

Jak je to s elektronickými knihami

Všechny elektronické knížky vyrábíme ve studiu. Tzn., že studiem projde úplně každá kniha.

DTP studio je takovou roztomilou výstupní kontrolou. Poznáme, pokud je knížka špatně nastavena, nasázena, či jestli nejsou dodržena pravidla sazby. Pokud takovou knihu dostaneme, musíme ji předělat,“ vysvětluje Nataša.

To nám v podstatě umožňuje eliminovat externí spolupracovníky, kteří nejsou dostatečně profesionální a vyloučíme je z příští spolupráce. Kniha může po vytištění vypadat hezky, ale pro výrobu e-knih jsou ta samá data naprosto nevhodná.

Nejde jen o výrobu e-knih, ale také o dotisky. V okamžiku, kdy editujeme jakoukoliv část knihy, tak se vám u špatně nastavené knížky všechno rozpadne a je třeba začít znovu jen proto, že někdo byl velmi levný a velmi amatérský. Naštěstí se nám tyto případy už dlouhodobě daří eliminovat.

V tuto chvíli máme už jen jednoho externího technického redaktora. Došlo k eliminaci spolupráce s externisty na minimum. Je to jednak kvůli současné situaci a úsporám a na druhé straně je to i naším cílem. Mít vše zpracovávané „in house“ je levnější a časově flexibilnější než externí spolupráce, byť je to pro spoustu lidí těžko uvěřitelné.

Pořád je potřeba mít člověka, který musí hlídat, přesouvat či zálohovat obrovské množství dat. Pokud na jedné knize participují 4 lidi, tak způsob, že by byl každý odjinud, je obrovská ztráta času.

Vím, o čem mluvím. Jsem v této branži 20 let. Studio jsem zakládala ještě ve Fragmentu. Za tu dobu se DTP studio docela rozrostlo. Máme své know-how, jsme zapracovaná parta, která nemá problém s komunikací. A hlavně jsme tým. To je to klíčové, co přešlo spolu s Fragmentem pod AM. A v tomhle chceme rozhodně pokračovat,“ uvádí Nataša.

Co nás čeká v budoucnu

Ročně připravujeme zhruba 2000 knížek, což je skvělý výsledek. Číslo bude ovšem vzhledem k ekonomické situaci státu, potažmo celé Evropy, redukováno. Uvažujeme nad možností digitálního tisku v malých nákladech a možností malých dotisků. Je tudíž pravděpodobné, že v dalších letech budou na knihy malé prvonáklady. Budou se objednávat po troškách a podle toho, jak se budou prodávat, budou dotisky.

Tzn., budeme celkově tisknout více titulů, ale v menších objemech.

Budeme méně riskovat na trhu. Ale to je zatím hudba vzdálené budoucnosti, vše ukáže čas.

Kromě pražského studia máme k dispozici ještě brněnské grafické studio a DTP studio s technickými redaktory. Rovněž slovenská redakce AM Bratislava má svého technického redaktora, se kterým spolupracujeme. Pouze část knih děláme ve studiu v Praze. Kompletně zvládáme např. celý slovenský Fragment.

Zní to chaoticky, a dokonce to někdy chaotické je. I z tohoto důvodu jsme sáhli k tomuto reorganizačnímu kroku. Chceme mít v kolektivu týmové hráče, ne individuality, které nejsou schopni se přizpůsobit změnám. Ať už jde třeba o softwarové změny, kdy jsou dnes daleko větší možnosti, než byly před 10 lety a je potřeba jich využívat.

Je možné, že se prvních pár měsíců budou všichni trápit, protože jde o změnu a změny lidé moc v lásce nemají. Jakmile se však nastavené procesy dostanou lidem pod kůži, tak všichni uvidí, že budou mít volné ruce a že spoustu věcí nemusí vůbec řešit. Tuhle změnu jsme připravovali hodně dlouho a dotčení lidé o ní věděli.