Libuše Kocanová

Libuše Kocanová

Provozní a personální ředitelka

 

Zaměstnanci skupiny Albatros Media mají od počátku července možnost využívatnový zaměstnanecký benefit – Program online péče o duševní zdraví odspolečnosti Soulmio. Na otázky typu: co nás k tomu vedlo, jaké výhody programzaměstnancům přináší či co si od spolupráce společnost slibuje, nám odpovídáLibuše Kocanová.

Jak jste se dozvěděli o Soulmio?

Společnost Soulmio nás oslovila se svojí nabídkou napřímo. Musím přiznat, že jsem byla nadšená už z prvního setkání se zakladatelkou společnosti, paní Simonou Zábržovou. Představila mi na něm komplexní online program péče o duševní zdraví a mentální pohodu zaměstnanců ve firmách.

„To mě přesvědčilo, že je to právě ten typ nového benefitu, který by naši zaměstnanci v této složité době uvítali.“

Přesto jsme se však našich kolegů ještě před spuštěním pilotního provozu prostřednictvím dotazníků zeptali, zda by měli o tento benefit zájem. Výsledky ankety pro nás byly nesmírně zajímavé. Ukázalo se, že většina zaměstnanců by tuto službu uvítala, a ačkoliv ne všichni ji hned využijí formou online psychologické poradny, považují tento benefit za atraktivní a přínosný.

Kdy a jak vás napadlo, že přidáte pro zaměstnance tento benefit?

Máme za sebou velmi složité období, kdy jsme kvůli pandemii ze dne na den převedli společnost do režimu home office a setrvali v něm s krátkými pauzami téměř rok a půl. Přepnutí do režimu trvalého home office však bylo výzvou nejenom pro vedoucí pracovníky, ale i pro samotné zaměstnance.

Home office má obecně řadu výhod, ale má i své nevýhody. Pokud si nezorganizujete svůj pracovní a osobní život, může se vám stát, že pracujete od nevidím do nevidím, nebo naopak odsunujete úkoly na později. Jste nuceni přijímat různá rozhodnutí sami, nemáte vedle sebe kolegu či nadřízeného, se kterým byste mohli cokoliv zkonzultovat a samozřejmě vám chybí také nepracovní komunikace s kolegy.

Když k tomu připočtete distanční výuku dětí, omezení setkávání s rodinou a přáteli, nemožnost sportovního či kulturního vyžití, je toho opravdu dost, s čím se nejen naši zaměstnanci museli popasovat během pandemie.

„Zavést tento benefit nám tedy přišlo jako správná cesta, jak můžeme zaměstnancům pomoci toto nelehké období a jeho následky zvládnout a jak je můžeme podpořit v péči o jejich duševní zdraví a mentální pohodu.“

Co vás přesvědčilo ke spolupráci se Soulmio?

Nabídka společnosti Soulmio nás oslovila hlavně z toho důvodu, že kromě online psychologické poradny nabízí i další služby firemního wellbeingu. V současné době jsme ve fázi pilotního programu. To znamená, že jsme si z komplexní nabídky vybrali pouze část služeb, které našim zaměstnancům prostřednictvím tohoto benefitu nabízíme.

Když budu mluvit konkrétně, tak to jsou služby online psychologické poradny, kde si zaměstnanci mohou vybrat terapeuta ze široké nabídky poradny, podle jejich zaměření či osobních preferencí. Zároveň si pak v kalendáři terapeuta zarezervují termín a zvolí si formu rozhovoru – od telefonického hovoru přes veškeré možné typy videokonferencí.

Další oblastí, kterou mohou zaměstnanci využít, je prevence vzniku psychických potíží v pracovním i osobním životě prostřednictvím měsíčních témat. Soulmio k danému měsíčnímu tématu připravuje krátká videa a články. Následně si pak kolegové mohou měsíční téma ještě připomenout prostřednictvím tzv. One Pageru a v případě zájmu si mohou udělat i test a ověřit si, zda téma pochopili.

První témata, která jsme prostřednictvím našich firemních komunikačních kanálů (např. newsletter Páteční Jednohubky) zaměstnancům nabídli, se zaměřovala na růstové a fixní myšlení a psychohygienu.

Třetí službou jsou pak livestreamy s psychoterapeuty či firemními kouči. Soulmio pořádá jednou měsíčně webinář na různá témata. Součástí webináře je i prostor na dotazy, zaměstnanci se mohou přednášejícího doptat na věci, které je k danému tématu zajímají. Tyto webináře jsou otevřené pro všechny zákazníky společnosti Soulmio, takže v průběhu diskusí se mohou jednotliví účastníci z různých firem i navzájem inspirovat nebo se podělit o své zkušenosti k danému tématu.

Aktuálně jsme měli možnost účastnit se prvních dvou livestreamů, na kterých se probírala témata zpětné vazby, týmové zpětné vazby a retrospektivy. Velmi nás potěšil zájem kolegů, někteří se dokonce začínají ozývat a ptát, zda je možné si dodatečně pustit nahrávku webináře, pokud ho nestihnou „naživo“. Což samozřejmě lze. Tématem následujícího webináře je Jak předejít syndromu vyhoření. Předpokládám, že toto téma zaujme ještě větší skupinu zaměstnanců a ti, kteří se nebudou moci účastnit online, si budou moci dodatečně alespoň pustit nahrávku.

Co byste ještě dodala ke spolupráci ohledně online poradny?

V první řadě musím zdůraznit, že tato služba je zcela anonymní. Soulmio nám neposkytuje žádné informace o konkrétních klientech, počtu jejich terapií ani o obsahu rozhovorů. Na základě měsíčního výkazu nás informují pouze o celkovém počtu hodin, kteří zaměstnanci v součtu využijí na služby online poradny.

Kolegové se prostřednictvím firemního e-mailu (který Soulmiu slouží pouze jako identifikační mail) přihlásí do aplikace, kde mají možnost vybrat si psychoterapeuta, který je dle svého videomedailonku či specializace zaujal. U každého z nich jsou uvedeny konkrétní oblasti, na které se specializuje(problémy v rodině, pracovní problémy, deprese, syndrom vyhoření, atd.).

Od kolegů z bratislavské pobočky jsme obdrželi zajímavý podnět. Ptali se, zda je některý z terapeutů rodilý slovenský mluvčí, protože považují za důležité mít možnost si o svém problému pohovořit v rodném jazyce a předejít tak i minimální jazykové bariéře či případnému problému v komunikaci. Předali jsme tedy tento podnět Soulmiu a obratem jsme kolegům mohli doporučit slovenského psychoterapeuta.

Co si od spolupráce ještě slibujete?

V první řadě chceme zaměstnancům nabídnout takový obsah a nástroje, které jim pomohou předejít vzniku psychických potíží v osobním i pracovním životě. A pokud se již s nějakým problémem potýkají či řeší nějakou složitou životní situaci, nabídnout jim možnost konzultace s odborníkem.

„Uvědomujeme si, jak je důležitá celková pohoda a mentální spokojenost zaměstnanců a jaký má dopad na produktivitu práce, růst a motivaci zaměstnanců a celkovou loajalitu zaměstnanců k firmě.“

Jaká je účast zaměstnanců na livestreamech?

Přesný počet našich zaměstnanců, kteří se jednotlivých livestreamů účastní, bohužel neznáme. Vzhledem k tomu, že se jedná o webináře pro všechny klienty Soulmia, můžeme pouze získávat zpětnou vazbu od našich zaměstnanců a ta je, jak už jsem zmínila, velmi pozitivní.

Co nás ovšem přesvědčilo o atraktivnosti tohoto benefitu, byla účast zaměstnanců na tzv. Welcome callu. Když jsme v červenci benefit zaváděli, domluvili jsme se zakladatelkou Soulmia Simonou Zábržovou, aby pro naše zaměstnance připravila Welcome call, na kterém jim představí a vysvětlí, jak mohou tento benefit využívat a jaké jsou jeho hlavní přínosy. Na úvodním představení se sešlo přes 90 kolegů, což je téměř třetina firmy!

Máte už od zaměstnanců nějakou zpětnou vazbu?

Benefit nabízíme zaměstnancům od července, ale se společností Soulmio jsem byla v jednání už několik měsíců před tímto datem a měla jsem možnost si jejich služby vyzkoušet. V rámci testování jsme umožnili několika zájemcům z řad našich zaměstnanců vyzkoušet služby psychologické online poradny ještě před oficiálním zavedením benefitu. Díky nim jsme získali první veskrze pozitivní zpětnou vazbu. Tyto konzultace tedy ještě nebyly anonymní, věděli jsme jména konkrétních kolegů, kterým jsme benefit zprostředkovali, nicméně anonymní zůstaly samozřejmě konkrétní témata jejich terapií.

Líba Kocanová

Dají se za pár měsíců už určit konkrétní přínosy?

Hodnotit konkrétní přínosy si zatím netroufám, benefit máme zavedený krátce, navíc bylo období dovolených, takže větší využití očekávám spíše s příchodem podzimu, návratem dětí do škol a začínající hlavní prodejní sezónou.

Zvažujete pokračování spolupráce?

Pilotní projekt nám končí na konci letošního roku. Určitě se chystáme vyhodnotit, jak bude tento benefit do té doby reálně využíván a dalším dotazníkovým průzkumem mezi zaměstnanci si budeme chtít ověřit, jak hodnotí kvalitu a přínos tohoto benefitu, případně zda mají zájem o jeho další rozšíření. Jak jsem zmínila na začátku, zatím nevyužíváme rozsah celé nabídky. Pokud bude zpětná vazba od našich zaměstnanců pozitivní, můžeme o rozšíření uvažovat.

O zakladatelce Soulmia

Zakladatelkou Soulmio je Simona Zábržová, která se podleonline magazínu CzechCrunch a Hospodářských novin stala jednou z dvaceti kreativních, inspirativních a úspěšných lidí, kteří v roce 2020 pomohli změnit Česko i svět.

Působila na několika vysokých manažerských postech velkých společností, vedla velké týmy a tlak na její pracovní výkon byl enormní. A tak vyhořela. Dokonce dvakrát. Po několika letech bojů s těžkými depresemi se jí podařilo udělat zásadní životní změny a rozhodla se předávat svou zkušenost ostatním. Vytvořila komplexní online program, který pečuje o duševní zdraví a pohodu zaměstnanců ve firmách.

Simona Zábržová, zakladatelka Soulmia

„Chci firmám smysluplně pomoci pečovat o své zaměstnance a cíleně předcházet stavům, které jsem ve své kariéře zažila já. Proto Soulmio řeší nejrůznější oblasti lidské psychiky, poskytuje firmám pomoc nejen ve formě online terapií, ale především rozsáhlé prevence vzniku psychických potíží pomocí vzdělávacího obsahu, článků, videí nebo online vysílání, které tvoří ve spolupráci s mnoha zkušenými lektory, psychology, kouči a psychoterapeuty.“

Více o zakladatelce se dočtete v tomto článku.
.